Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Kynologický klub RONA

Klubové pravidlá pre výcvik

                                                                                                                                                             

                          Klubové pravidlá pre výcvik

 

 

  1. Výcviku sa zúčastňuje len psík zdravý, zaočkovaný a dostatočne vyvenčený, (cvičisko neslúži     

    na venčenie)!!! . V prípade vyšpinenia sa psíka je psovod povinný dané exkrementy odstrániť.        

  2. Podľa možnosti neumožníme psovi značkovať prekážky!!!

  3. Prítomnosť háravej sučky psovod konzultuje s výcvikarom.

  4. Pes musí byť pri vstupe na cvičisko povinne „pri nohe“ (na vodítku).

  5. Počas celej doby výcviku dodržuje všetky pokyny vydané hlavným výcvikárom

    a certifikovaným výcvikárom pre agility.

  6. Výcvik sa začína a končí nástupom psovodov so psami.

      Poradie cvikov :  1. pachové práce (po vzájomnej dohode psovodov)

                                2. poslušnosť a obratnosť

                                3. obrana

  7. Medzi jednotlivými oddielmi cvikov je povinná prestávka pre psy cca 10 – 15 min.

  8. Potrebné pomôcky na výcvik:

  • sťahovací retiazkový alebo kožený obojok

  • vodítko (nie flexi alebo retiazkové)

  • odmena pre psa (to čo má pes najradšej) pamlsky...

  • aport (loptička, hračka, drevený aport...)

  • náhubok (ak je potrebný)

  9. Pokiaľ psovod so psíkom necvičí, psovod psa bezpečne odloží mimo tréningovú plochu

      tak, aby neprekážal vo výcviku a neohrozil iných zúčastnených kynológov  a psíkov

      vykonávajúcich tréning.

10. Psy s problémovým správaním a psy na uväzných kolíkoch v blízkosti areálu bez prítomnosti    

      psovoda, musia mať náhubok !!!

11. Každý psovod zodpovedá za psa a všetky škody spôsobené na zdraví a majetku jeho 

      zvieraťom odstráni a uhradí na vlastné  náklady. V plnej miere zodpovedá za svojho psíka.

      Za neplnoletých členov túto zodpovednosť preberá rodič, ktorý písomne potvrdí súhlas svojho

      dieťaťa na téningoch v KK-RONA Košice.

12. Prípadnú neúčasť včas ohláste výcvikarovi.

     Ďakujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     
 

 
TOPlist